Portfólio

Vladimir Bystriansky

Autor: Vladimír Bystrianský

Rád vytváram jednoduché, prehľadné webové stránky, na ktorých sa vyzná každý návštevník. Mnou vytvorené webové stránky fungujú vo všetkých najpoužívanejších prehliadačoch a ich kód je vždy sémantický, moderný a podľa najnovších štandardov. Pri tvorbe používam návrhy šablón, ktoré fungujú nie len v PC ale aj v mobiloch a tabletoch.

Tvorbe webových stránok sa venujem už od roku 2004. Web nie je pre mňa len práca ale aj hobby, ktorému venujem veľa času. Momentálne vytváram webové stránky na plný úväzok pre jednu nadnárodnú spoločnosť (viac v CV). Popri tom rád externe spolupracujem pri tvorbe súkromných projektov, ktoré mi pomáhajú získavať nové pohľady, riešenia a vedomosti.